Tipus de textos. Els gèneres periodístics
(Fem de redactors!)

Al llarg d'aquest curs es pretén donar una visió àmplia dels diversos textos periodístics i analitzar-ne l'estructura, la sintaxi i el lèxic per a acabar adquirint la capacitat de produir-ne per a un diari; per això, ens centrarem en l'àmbit de la premsa escrita, ja sigui en format paper o digital.