183702-32
(183702-32)

Curs sobre Biologia, on farem una sèrie de tasques i la visualització de diferents vídeos relacionats amb la matèria.

La nota final d’aquest curs estarà inclosa en l’apartat de procediments.