Cultura científica
(Cultura científica)

En aquest curs aprendrem amb el mètode científic com a base, la importància de la ciència.

L'Univers, les malaties, els avenços tecnològics, els nous materials i tot allò que ens envolta s'explica amb la ciència.

«M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure  i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre.»

Confuci

cultura científica