183702-22
(183702-22)

Amb aquest curs vas a adquirir uns amplis coneixements  sobre epidemiologia perquè entenguis la seva importància en el control de malalties i altres problemes de salut en poblacions humanes