Filosofia
(Filo)

Curs de pràctiques per realitzar les diferents activitats de configuració i de gestió d'un EVA.