181230 Curs de nivell superior de català C2
(181230)

 

Del 17 d'octubre de 2017 al 15 de maig de 2018

L’objectiu bàsic del Curs de nivell superior de català (C2) és capacitar l’alumnat de la competència lingüística suficient per a la comunicació adequada i correcta en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús formal de la llengua.